Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

Ubezpieczenie
od zachorowania na raka

Prudential - Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek poważnego zachorowania

Ubezpieczenie na życie Prudential daje możliwość ochrony w razie poważnego zachorowania na jeden z 54 przypadków. W okresie rehabilitacji ubezpieczyciel może poświęcić się w pełni dojściu do zdrowia, podczas gdy Towarzystwo wypłaci świadczenie i pokryje składki na czas pobytu w szpitalu czy przerwy w wykonywaniu pracy zawodowej.

Za ubezpieczeniem Komfort Życia i jego rozszerzeniom, w tym na wypadek poważnego zachorowania, przemawiają liczby – nawet 2 mln zł odszkodowania, a w przypadku 25 najcięższych chorób właściciel polisy otrzyma 150% sumy ubezpieczenia. Łącznie ubezpieczony może otrzymać nawet 350% sumy ubezpieczenia.


Sprawdź poważne zachorowania Prudential »


O produkcie

Umowa TU Prudential Komfort Życia stanowi złożony produkt terminowy, który w swojej podstawowej wersji pozwala na uzyskanie świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego. Umowa polisy jest zawierana na okres co najmniej 5 lat. Składka ubezpieczeniowa może być opłacana w czterech wariantach: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.
 

Dla kogo?

Polisa na życie Prudential jest przeznaczona dla wszystkich osób pełnoletnich, które w momencie zawierania umowy podstawowej nie przekroczyły 71. roku życia. W praktyce ochrona z tytułu umowy Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek poważnego zachorowania może trwać aż do skończenia 65 lat.
 

Zakres ochrony

Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek poważnego zachorowania TU Prudental obejmuje łącznie 54 jednostki chorobowe, w tym kilka przypadków dotyczących nowotworu. Ten ostatni znajduje się w grupie 4 wykazu chorób i obejmuje:
 • łagodny nowotwór mózgu (powodujący trwały ubytek neurologiczny),
 • nowotwór złośliwy.
 

W obu przypadkach wysokość świadczeń wynosi 100% sumy ubezpieczenia. Zakres ochrony obejmuje również inne przypadki nowotworów, za diagnozę których ubezpieczony otrzyma 10% sumy ubezpieczenia. Są t nowotwory pierwotne:
 • piersi,
 • szyjki macicy,
 • jajnika,
 • jajowodu,
 • pochwy,
 • sromu,
 • gruczołu krokowego.

W tej grupie świadczeń znajduje się również czerniak złośliwy skóry nieprzekraczający warstwy naskórka.
 

Korzyści

Dzięki polisie Komfort Życia ubezpieczony zyskuje wiele profitów. Głównym z nich jest gwarancja wypłaty sumy ubezpieczenia w wysokości wskazanej przy zawieraniu umowy, a także inne, jak:
 • szeroki zakres umów dodatkowych (m.in. śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, niezdolność do pracy zarobkowej, poważny uszczerbek na zdrowiu),
 • 54 choroby w umowie dodatkowej na wypadek poważnego zachorowania,
 • możliwość zmiany wysokości sumy ubezpieczenia na większą lub mniejszą,
 • możliwość zamiany zakresu ochrony w trakcie trwania umowy,
 • ochronę do 65. roku życia z tytułu umowy dodatkowej,
 • nawet 2 mln zł odszkodowania,
 • częstotliwość opłacania składki w 4 wariantach,
 • ochrona dla dziecka.
 • przejęcie opłacania składek przez Prudential na czas leczenia.


Wyłączenia odpowiedzialności

Towarzystwo ubezpieczeniowe Prudential odmówi wypłaty świadczenia z tytułu poważnego zachorowania, jeżeli to zachorowanie ubezpieczonego jest skutkiem:
 • próby samobójczej lub umyślnego okaleczenia,
 • świadomego i dobrowolnego uczestnictwa w aktach przemocy, działaniach wojennych i zbrojnych, zamieszkach lub aktach terroru,
 • działania po spożyciu alkoholu lub narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych – za wyjątkiem przepisanych przez lekarza (poza środkami stosowanymi w leczeniu uzależnień).
 

Świadczenie z tytułu poważnego zachorowania nie zostanie wypłacone, jeżeli jest ono skutkiem okoliczności niepodanych do wiadomości Prudential, o które ubezpieczyciel pytał we wniosku o zawarcie umowy dodatkowej. To wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania, jeżeli poważne zachorowanie nastąpiło po upływie 3 lat od zawarcia umowy dodatkowej. 

Średnia ocena: 4.00

Dziękujemy za oddanie głosu.