Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

Ubezpieczenie
od zachorowania na raka

Allianz - Poważne Zachorowania

Polisa oferowana przez TU Allianz umożliwia ubezpieczenie na wypadek ciężkich chorób w nawet 36 przypadkach. Dzięki produktowi Poważne Zachorowania można w łatwy sposób zyskać pomoc finansową na wypadek kłopotów zdrowotnych, w tym diagnozy nowotworu, ale i regularnie odkładać pieniądze na przyszłość.

Rozszerzenie obejmujące poważne choroby wchodzi w skład polisy na życie Allianz Plan na dziś i jutro. Umowa polisowa może dotyczyć jednej lub dwóch osób. Oprócz zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej na wypadek śmierci ubezpieczonego albo dwóch ubezpieczonych celem umowy podstawowej jest długoterminowe gromadzenie i inwestowanie środków finansowych w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.Sprawdź polisę na raka w Allianz »


O produkcie

Polisa Plan na dziś i jutro to nie tylko umowa podstawowa, ale kilka przydatnych rozszerzeń, z których na szczególną uwagę zasługuje umowa dodatkowe Poważne Zachorowania w dwóch wariantach: standard oraz komfort. Rozszerzenie zapewnia pomoc finansową w razie wystąpienia poważnych chorób lub konieczności przeprowadzenia zabiegów operacyjnych z listy 20 lub 36 jednostek chorobowych.
 

Dla kogo?

Umowa dodatkowa jest zawierana na okres 1 roku (z możliwością wznawiania co 12 miesięcy) i jest przeznaczona dla osób z przedziału wiekowego 18-65 lat. Rzeczywista ochrona z tytułu polisy Poważne Zachorowania może zatem trwać aż do ukończenia przez ubezpieczonego 66. roku życia. Umowę dodatkową można zawrzeć wraz z zawarciem umowy podstawowej lub w trakcie jej trwania.
 

Zakres ochrony

Ubezpieczenie dodatkowe Poważne Zachorowania to możliwość uzyskania świadczenia pieniężnego za diagnozę jednej z kilkudziesięciu poważnych chorób, w tym nowotworu. Ostatni z wymienionych przypadków jest zawarty w wariancie standard.
 
Nowotwór, czyli według definicji ubezpieczyciela rozrost i rozprzestrzenianie się w organizmie w sposób niekontrolowany komórek nowotworowych wykazujących cechy inwazji i destrukcji tkanek, jest chorobą poważną, której rozpoznanie powinno być jednoznacznie potwierdzone badaniem histopatologicznym.
 
Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz uznaje wszystkie przypadki diagnozy nowotworu, w tym czerniaka, oprócz:
 • nowotworów mieloproliferacyjnych,
 • przewlekłej białaczki limfatycznej,
 • choroby Hodgkina w pierwszym stopniu zaawansowania klinicznego,
 • chłoniaków w pierwszym stadium,
 • nowotworów łagodnych, nieinwazyjnych, zmian przednowotworowych,
 • nowotworów przedinwazyjnych in situ,
 • dysplazji dużego stopnia,
 • śródnabłonkowej neoplazji szyjkowej,
 • guzów o niskim potencjale złośliwości, granicznej złośliwości,
 • brodawkowatego mikro-raka tarczycy,
 • raka pęcherza moczowego Ta (nieinwazyjny rak brodawkowaty),
 • raka gruczołu krokowego w stopniu niższym niż T2N0M0,
 • nowotworów skóry,
 • nowotworów współistniejących z infekcją HIV.
 
Podobne wykluczenie dotyczy nowotworu złośliwego w odniesieniu do osobnej jednostki chorobowej, jaką jest Łagodny guz mózgu.
 

Korzyści

Dzięki polisie Plan na dziś i jutro ubezpieczony ma okazję skorzystania z wielu udogodnień, jeśli dojdzie do przykrego zdarzenia. Jest to przede wszystkim gwarancja wypłaty sumy ubezpieczenia, praktyczna pomoc organizacyjna:
 • dostęp do infolinii medycznej i pokrycie kosztów leczenia w wyspecjalizowanych klinikach na całym świecie,
 • ochrona na wszystkie zdarzenia wskazane w umowie Allianz Best Doctor w wysokości nawet 2 mln euro,
 • regularne wypłaty dal bliskich w razie śmierci właściciela polisy,
 • wsparcie finansowe na wypadek utraty samodzielności i zapewnienie stałej opieki,
 • dodatkowe środki na leczenie operacyjne,
 • pieniądze na sfinansowanie rehabilitacji po wypadku,
 • możliwość zmiany wysokości sumy ubezpieczenia na większą lub mniejszą.


Wyłączenia odpowiedzialności

Towarzystwo ubezpieczeniowe Allianz odmówi wypłaty świadczenia z tytułu poważnego zachorowania, w tym nowotworu, jeżeli zachorowanie jest skutkiem:
 • działania pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych,
 • zaburzeń umysłu lub świadomości, napadów epileptycznych lub stanów drgawkowych,
 • zdarzeń powstałych w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa,
 • czynnego udziału w działaniach wojennych lub aktach stanu wojennego, przebywania na terenach objętych stanem wojennym lub działaniami wojennymi,
 • działania energii jądrowej, promieniowania radioaktywnego lub pola elektromagnetycznego w zakresie szkodliwym dla człowieka, z wyłączeniem stosowania wyżej wymienionych w terapii zgodnie z zaleceniami lekarskimi,
 • poddania się leczeniu o charakterze medycznym, zachowawczym lub zabiegowym, chyba że przeprowadzenie go było zalecone przez lekarza,
 • zatrucia substancjami stałymi, płynnymi, gazem lub oparami, które wniknęły do organizmu drogą oddechową, pokarmową lub przez skórę,
 • zespołu nabytego niedoboru odporności (AIDS).
 
Ponadto w ciągu 3 lat od dnia zawarcia umowy dodatkowej TU Allianz ma prawo odmówić wypłaty części lub całości świadczenia, jeżeli Ubezpieczony podał okoliczności niezgodne z prawdą lub zataił informacje, o które ubezpieczyciel pytał przed wyrażeniem zgody na zawarcie umowy dodatkowej.

Średnia ocena: 2.00

Dziękujemy za oddanie głosu.